برندگان جوایز ادبی

برندگان جوایز ادبی
 کتاب تابستان مرگ و معجزه

کتاب تابستان مرگ و معجزه

اثر ویلیام کنت کروگر از انتشارات افق


 کتاب شیر فروش

کتاب شیر فروش

اثر آنا برنز از انتشارات مجید (به سخن)


 کتاب شجاع مثل تو

کتاب شجاع مثل تو

اثر جیسون رینولدز از انتشارات افق


 کتاب اقیانوسی در ذهن

کتاب اقیانوسی در ذهن

اثر کلر وندرپول از انتشارات پرتقال


 کتاب خاطرات

کتاب خاطرات

اثر داوید فوئنکینوس از انتشارات البرز


 کتاب اندیشه عدالت

کتاب اندیشه عدالت

اثر آمارتیاسن از انتشارات نشر نی


 کتاب کجا می روی؟

کتاب کجا می روی؟

اثر هنریک سینکیویچ از انتشارات سمیر


 کتاب عشق زیاد هم قیمتی نیست

کتاب عشق زیاد هم قیمتی نیست

اثر بریژیت ژیرو از انتشارات هیرمند


 کتاب فریادها

کتاب فریادها

اثر لوران گوده از انتشارات نشر چشمه


 کتاب مدرک

کتاب مدرک

اثر آگوتا کریستف از انتشارات مروارید