برندگان جوایز ادبی

برندگان جوایز ادبی
 کتاب صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی

کتاب صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی

اثر الیزابت تووا بیلی از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب نام راستین باد (بخش اول)

کتاب نام راستین باد (بخش اول)

اثر پاتریک راتفوس از انتشارات آذرباد


 کتاب چستر

کتاب چستر

اثر ملانی وات از انتشارات نشر چشمه


 کتاب قرن روشنفکران

کتاب قرن روشنفکران

اثر میشل وینوک از انتشارات علم


 کتاب تنش جوهری

کتاب تنش جوهری

اثر توماس کوهن از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب عشق هرگز کافی نیست

کتاب عشق هرگز کافی نیست

اثر آرون تی بک از انتشارات ذهن آویز


 کتاب رقص خشم

کتاب رقص خشم

اثر هریت لرنر از انتشارات نشر چشمه


 کتاب پرنده باز

کتاب پرنده باز

اثر ویلیام وارتن از انتشارات خوب


 کتاب داستان یک قول

کتاب داستان یک قول

اثر سورژ شالاندن از انتشارات خوب


 کتاب باد،نه بادی

کتاب باد،نه بادی

اثر کریستوفر پل کورتیس از انتشارات پیدایش