کتاب پرنده باز

اثر ویلیام وارتن از انتشارات خوب - مترجم: سحر رضاسلطانی-برندگان جوایز ادبی

An inventive, hypnotic novel about friendship and family, love and war, madness and beauty, and, above all, "birdness." Wharton crafts an unforgettable tale--one that suggests another notion of sanity in a world that is manifestly insane.


خرید کتاب پرنده باز
جستجوی کتاب پرنده باز در گودریدز

معرفی کتاب پرنده باز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پرنده باز


 کتاب کورالاین
 کتاب بلگاریاد
 کتاب چهاردهم ژوییه
 کتاب بیمار انگلیسی
 کتاب دام گستر
 کتاب درباره عکاسی