کتاب وراجی روی نیل

اثر نجیب محفوظ از انتشارات افراز - مترجم: رضا عامری-برندگان جوایز ادبی

یک رمان خیره کننده توسط نویسنده وسیعی که در حال خواندن عرب است در حال حاضر در ایالات متحده منتشر شده است. سن ناصر در تغییرات اجتماعی عظیم ایجاد شده است و بیشتر فرزندان میانسال و طبقه متوسط بورژوازی قدیمی خود را در تلاش برای بازسازی دنیای مسحور و دلربا آنها خیلی دلنشینند. با این حال، یک شب، هنر و واقعیت با شرایط پیش بینی نشده برخورد می کنند. (کمتر)


خرید کتاب وراجی روی نیل
جستجوی کتاب وراجی روی نیل در گودریدز

معرفی کتاب وراجی روی نیل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب وراجی روی نیل


 کتاب کافکا در کرانه
 کتاب ریشه ها
 کتاب پانزده سگ
 کتاب ربه کا
 کتاب پیش از سقوط
 کتاب شکستن دماغ استالین