کتاب هندرسون شاه باران

اثر سال بلو از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مجتبی عبدالله نژاد-برندگان جوایز ادبی

هندرسون، شاه باران نوعی رمان سیر و سلوک است. پر از حرف‌های فلسفی و ماجراهای کمیک. داستان مردی است که دنبال معنای زندگی می‌گردد. مردی که همه چیز دارد. ثروت، خانواده، پایگاه اجتماعی... ولی از زندگی راضی نیست. در تلاش برای کشف معنای زندگی سر از آفریقا درمی‌آورد و روزهای طولانی را با مردم قبایل دوردست اعماق آفریقا می‌گذراند.

سال بلو خودش رمان هندرسون، شاه باران را بیش از بقیۀ کارهایش می‌پسندید و همیشه در صدر کارهای مورد علاقه‌اش از آن نام می‌برد.

در فهرست صد رمان برتر قرن بیستم که پایگاه مدرن لایبراری (Modern Library) تهیه کرده است، هندرسون، شاه باران در ردیف بیست و یکم قرار دارد.


خرید کتاب هندرسون شاه باران
جستجوی کتاب هندرسون شاه باران در گودریدز

معرفی کتاب هندرسون شاه باران از نگاه کاربران
D \"ужÐμ нÐμпогРний ° N € омРدرجه سانتی н нÐμвÑ-Ð'омого Ð'о D · D ° Ñ € D ° D · ÑƒÐºÑ € D ° N-Ñ ‡ Ð½Ñ ÑŒÐºÐ¾Ð¼Ñƒ DN، Ð ° N ‡ D ° ÐμвÑ- вÑ، ° Ð¾Ñ € D. D Ñ ‡ D ° N N ‡ Ð¾Ñ N، кою ного Ð³ÑƒÐ¼Ð¾Ñ € € у، N ‡ D ° Ñ Ð N، кою ° Ð ± Ñ € ÑƒÑ Ð'у، D ° D »Ðμ Ð¿Ñ Ñ € D ьому † D · кР»D ° N ‡ DN ною мовою нРدرجه D ° Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¸Ñ. D | Ðμ Ñ ‰ Ð¾Ñ NOE N، ипу Ð'ÑƒÐºÐ¾Ð²Ñ ÑŒÐºÐ¸، кий Ñ D · Ñ € ÑƒÑ N، N-в Ð'уÐ'Ñ- D D »D» ÐμнР°. D 'пР»ÑŽÑ Ð'о Ð²Ñ ÑŒÐ¾Ð³Ð¾، нÐμпогРدرجه سانتی но пÐμÑ € ÐμÐ'Ð درجه سانتی нРدرجه D ° Ñ\" N € икРدرجه سانتی Ð½Ñ ÑŒÐºÐ ° N N ‡ D ° N، D нР° N южÐμÑ، у، Ð'ужÐμ N، Ð¼Ð¾Ñ D ° N \"ÐμÑ € но، Ð¿Ñ € РвÐ'Ð ° °. D، N، N ÑƒÑ € N N D-Ð²Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¾ÑŽ в · N N € ÐμÑ-N- ноР± ÐμÐ »N-Ð²Ñ ÑŒÐºÐ¸Ñ ... D» D ° ÑƒÑ € ÐμÐ ° N، N-в вÑ- D'د упРدرجه سانتی Ð½Ñ ÑŒÐºÐ¾Ð³Ð¾ N- D · D ° гРدرجه D »Ð¾Ð¼ D · D ° Ð'овол Ðμний N، им، N ‰ о Ð'Ð درجه سانتی нР° N € ÐμÑ nN از nN از Ð½ÑƒÑ \"D ± Ñ D» ÑŒÑу Ñ ‡ D ° Ñ Ð½Ð ° N، ину Ð'Ñ € уковРدرجه سانتی Ð½Ð¸Ñ ... в нÑ-й D ° вÑ، Ð¾Ñ € N- в، нÐμÑ ... D ° й N- Ð²Ð¸Ð Ð½Ð¸Ñ · нР° N ... у вÑ-N، N-، в £ Ð ÐºÑ € D ° N N-нÑ- \"N-г D · нРدرجه سانتی йÐ، ÐμÑ Ð² Ð'Ñ € уковРному ° N \"Ð¾Ñ € мРاز N، N-. СРدرجه سانتی м жÐμ киÐ'Ð NZ-Ð'о Ð²Ñ Ñ D »N N N، D ° -Humboldt @ € ™ ثانیه هدیه @.

مشاهده لینک اصلی
من این کتاب را به مدت طولانی خواندم اما هرگز سؤال بلوز نفهمیدم که دو نوع از مردم - بیر و بومرها. بعضی از افراد محتوا هستند که در آن هستند و می دانند چگونه هر روز را درک کنند: بودن. دیگران همیشه به دنبال چه می گردند، بر تغییر تمرکز می کنند، هر روز تلاش می کنند تا کشف کنند که کجا و چه کسی می خواهند: تبدیل شوند. احساس کردم او در مورد این موضوع با من صحبت کرده است. این یک داستان شگفت انگیز و عجیب و غریب با برخی از شخصیت ها و احساسات قابل شناسایی است.

مشاهده لینک اصلی
ماجراجویی با شکوه قلب. اگر من این را در زندگی زودتر خواندم، ممکن است اینقدر عمیق به من تاثیر نگذاشته باشد، اما به عنوان یک مرد در 50 سالگی من به شدت از نارضایتی بیقیدان هانسورس و رنج ناامیدانه برای رهایی از معما زندگی خود محروم شدم. او و Dahfu شخصیت های فراموش نشدنی هستند، و این یک رمان بزرگ است.

مشاهده لینک اصلی
Saul Bellow استاد کلمه و شخصیت اصلی است. هندرسون، که راه خود را برای جستجوی معنی خانه اش پاک می کند، به دنبال راهی برای خروج از زندگی خونین خود است، به طرز قابل توجهی نشان داده است که او داستان زن، و هرگونه همدردی را دوست ندارد، او نزدیکتر می شود و شروع به عاشق شدن می کند. »وقتی من فکر می کنم در زمانی که یک بلیط را در پنج هفته خریدم، وقتی در یک حالت بودم، در غم و اندوه افتادم. واقعیت ها از هر طرف و در چند لحظه فشار بر سینه اندازه گیری می شود. والا آن را به من\u003e © دوم PA ™ ES â € \"پدر و مادرم با الکترونیکی manželky من، دختران، بچه ها\u003e تو، مزرعه من، من zvÃÅ ™ ATA، عادات من، پول من، درس های موسیقی من، مستی من من PA ™ تعصبات، خشونت من، دندان من، من tvኙ، روح من از â € œ که Zaa Ãná هندرسون vyprávÄ\u003e NA، تقریبا به پایان و Ãká ™: â € žVypadneme اینجا. فرض میکنم من در حال بازی کردن در کسی هستم و این چیزی است که من منظورم آن است. زن و شوهر از مردم من životÄ\u003e آن jediná sluÅ¡ná VA\u003e ج من dokázal.â € œSaul زیر nám دوست در خود متر © románu، اتفاقا اسکوالین\u003e لو PA ™ eloženà © ™ متر آقای جیا هستم HanuÅ¡em، از قضا až طعنه PA ™ نشان دهنده معمولی آمریکایی © © او او milionኙ E který procházà svým životem مثل گاو نر در porcelánu و PA ™ estože بسیار اغماض\u003e laný ، نمی تواند با زندگی عادی در میان مردم مقایسه شود. آن را حتی زمانی که پاپ به عنوان انسان شناخته می شود نشان می دهد. © به مسیر خود\u003e برای osvÃcenÃm کاملا zniÄ EN zlomeným zubnÃm تالک eÅ¡Ã A ™ â € ™ عرق اثنی\u003e برای © spodkyâ € œ و برای تمام مدت اقامت خود را در آن © آفریقا شما از دست رفته به جای\u003e موضوع ponožky. جالب توجه است، پس از خواندن کتاب، من واقعا می دانم که مسافرت هندرسون غیر ضروری نیست.

مشاهده لینک اصلی
کتاب فوق العاده ای دارد که حکمت را در راه سرگرم کننده قرار دهد. من بطور قطع امتیازات پنج ستاره را در اختیار شما قرار می دهم، اما این در حداکثر امتیاز هر طرح رتبه بندی می شود زیرا موفقیت در هر دو جهت بسیار خوب است. من مجبور شدم با این کتاب با قدرت دوست داشتن @ Seize Day @ خیلی دوست داشته باشم. هندرسون خود شخصیتی نیست که به سرعت گرم شدم، اما متوجه شدم که این به خاطر نقصی که او از خودم ناراحت بود ناراحت بود. این عادت عاشقانه خودخواهانه به نظر نمی رسید برای برخورد با حکمت مناسب است، اگر آن را می بیند، می داند یا یک روایت را که من در آن مورد توجه قرار گرفته ام، می دانم. هندرسون باران شاه تبدیل به یک کتاب عمیق خنده دار، روشنگری و خوش بینانه چیزی که هندرسون برای او می رود این است که او واقعا می خواهد به دانستن، @ واقعیت واقعیت؟ من از شما می پرسم که کجاست؟ پس این مرد، یک عصبانیت بی رحمانه، یک نفر @ ترس و ترس و وحشت پایین @ تصمیم می گیرد یک تعطیلات آفریقایی توریستی آفریقایی را ترک کند و به ناشناخته داخلی بیاید. @کافی! کافی! زمان تبدیل شدن به زمان برای بودن! ارواح را از خواب بیدار کنید بیدار، امریکا! متخصصان را متوقف کنید. این سال 1959 آمریکا است و ساول بولون پاکت را هل می دهد و خود را از راحتی مصرف کنندگان متشکل می کند. هندرسون در آفریقا موقعیتی پیدا می کند که زندگی @ آن را لحظه ای به شما تحمیل می کند @. او می بیند که جستجو برای حقیقت می تواند او را از چرخهtime آزاد کند (که در آن) یک دست مطرح شده است که زده شده است. بنابراین مردم هنوز هم فتنه می کنند. همه آرزو می کنند که خودشان را آزاد کنند و خود را آزاد کنند و ضربه های دیگران را بر عهده بگیرند. @ مرد شجاع سعی خواهد کرد که با او کنار بیفتد. او باید ضربه را نگه دارد. هیچ کس این را از دست ندهد و این یک جاه طلبی است. هندرسون یک دوست واقعی و مربی توانا در شاه دوفو دارد که به او می آموزد که ما می توانیم از تخیل ما برای شکل دادن به جهان استفاده کنیم. با تقلید از زیبایی می توانیم خودمان و جهانمان را در یک سطح بالاتر قرار دهیم. پادشاه ایده خود را با هندرسون به اشتراک می گذارد که، \"من فکر می کنم نجیب است به نوبه خود در جهان @. این پیام فوق العاده مثبت از عمق در رمان، پس از اینکه ما با هندرسون اغلب ناخوشایند رنج می بریم، ظاهر می شود. تغییر امکان پذیر است @ باید یک عادت جدید ایجاد کنید @. Part از احساسات زیبایی منجر به غلبه بر ترس است. هنگامی که ترس حاصل می شود، زیبایی در جای خود افشا می شود. اگر به یاد آوردم از عشق کامل حرف میزنم، و به این معنی است که تاکید خودم برداشته شده است. این حلقه درست است خواننده این بینش ها را به شیوهای اغلب خنده دار و جذاب تجربه می کند. بله یک نویسنده شگفت انگیز است که توصیف می کند که چگونه فلوک پرندگان به طور گسترده ای مانند توده های یادداشت ها می نشیند. @ خورشید بی ادعا آفریقایی یک کره ای را منتشر می کند که به اندازه کافی کبود می شود. @ ادبیات بسیار زیاد که به طور جدی اهدا می شود، بدبینانه است و در اینجا این کتاب زیبا و خوش بینانه با پیام او است که از طریق کار بسیار دشواری که از طریق ترس ما و تغییر عادت های ما می تواند چرخه را شکست، ما می توانیم شادتر باشیم. @ تکرار یک مرد بد، بدترین رنج این است که تا به حال شناخته شده است @ من امیدوارم که این کتاب زندگی من را تغییر داد. سخنان او اصرار می کنند، چرا که متناقض آن است که برای کتابفروشی، @ خود نگرش شریف همه چیز است. @

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هندرسون شاه باران


 کتاب شکستن دماغ استالین
 کتاب وات
 کتاب تهوع
 کتاب دو خیاط هندی
 کتاب آلیو کیتریج
 کتاب میک هارته این جا بود