کتاب نام راستین باد (بخش اول)

اثر پاتریک راتفوس از انتشارات آذرباد - مترجم: نیلوفر شیرازیان-برندگان جوایز ادبی

دومین جنگ داخلی بر سر حق و حقوق زاد و ولد شکل گرفت. نتیجه‌ی جنگ این شد: زندگی از لحظه‌ی شکل‌گیری جنین تا سن سیزده سالگی حق هر انسانی است. اما از سیزده سالگی تا هیجده سالگی این حق به والدین‌شان واگذار می‌شود و آن‌ها این اجازه را دارند که فرزندشان را گسسته کنند، بدین صورت که تمام اعضای بدنش به کسانی که نیازمندند پیوند زده می‌شود، به طوری که زندگی‌اش در اصل به پایان نرسد. برای پدر و مادر کانر، کنترل کردن فرزندشان بسیار مشکل است. ریسا دختری است که استعدادش آنچنان بالا نیست که پرورشگاه تمایل داشته باشد از او نگهداری کند و لِو هم بچه‌ی دهم از خانواده‌ای مذهبی است که اعتقاد دارند دهمین فرزند هر خانواده باید به عنوان خیریه به افراد نیازمند در راه خدا واگذار شود
کانر، ریسا و لِو در کنار یکدیگر شاید بتوانند راهی برای زنده ماندن پیدا کنند


خرید کتاب نام راستین باد (بخش اول)
جستجوی کتاب نام راستین باد (بخش اول) در گودریدز

معرفی کتاب نام راستین باد (بخش اول) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نام راستین باد (بخش اول)


 کتاب تعمیرکار
 کتاب 2666
 کتاب ماجرای عجیب سگی در شب
 کتاب بلندی های نیناک
 کتاب پایان تنهایی
 کتاب بن بست نورولت