کتاب میراث

اثر هاینریش بل از انتشارات مروارید - مترجم: سیامک گلشیری-برندگان جوایز ادبی

این 1943 است و ونک، یک سرباز جوان آلمانی که از ساحل نرماندی محافظت می کند، خود را در جنگی قرار می دهد که دشمنان اصلی تنهایی و بدبختی هستند.

در برابر تمام رتبه و پروتکل ارتش، ونک (Wenk) در برابر همه رده های ارتش و پروتکل ها، فورواردی در فرماندهی ارتش وجود دارد: منابع در حال خالی شدن است و سربازان گرسنه و سرگردان باید از مین های معروفشان عبور کنند تا سیب زمینی ها را از مزارع فرانسوی همسایه دور کنند. دوستی با ستاد شلینگ، که اعتراضات خود را از طرف مردان انجام می دهد، باعث خشم یک افسر دیگر شده است. هنگامی که این شرکت به جبهه روسیه منتهی می شود، ترس، سوء ظن و عدم اعتماد باعث وقوع رویدادها می شود تا نتیجه تکان دهنده باشد.

در سال 1947 نوشته شده و در سال های پس از جنگ، در هرج و مرج آلمان، A Legacy سربازان در حال حاضر جای خود را در همه جای خالی در جبهه غربی به عنوان یک تصویر از وحشت از جنگ است.


خرید کتاب میراث
جستجوی کتاب میراث در گودریدز

معرفی کتاب میراث از نگاه کاربران
کتاب خوبی بود و من خوشم اومد بنظرم میتونه برای دو سه ساعتی حسابی سرگرمتون کنه و شمارو ب فضاهایی از جنگ ببره ک کمتر بهش پرداخته شده

مشاهده لینک اصلی
به نظر من کتاب یه شروع بد که نه افتضاح داشت ! در وسط داستان هم پرش هایی که صورت می گرفت بین صحنه ها بسیار نامفهوم و بی معنی بود

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب میراث


 کتاب مرگ مورگان
 کتاب ضیافت
 کتاب زمین نوآباد
 کتاب تالار گرگ
 کتاب ستاره ها را بشمار
 کتاب آقای پیپ