کتاب مرد اول

اثر آلبر کامو از انتشارات جامی - مترجم: محمود بهفروزی-برندگان جوایز ادبی

کامو به داستان ژاک کرمری، پسر، زندگی می کند که بسیار شبیه به خودش است. کامو احزاب، صداها و بافت های دوران کودکی را که فقر و مرگ پدران را در بر می گیرد، با زیبایی طلب آمیز الجزایر و دلبستگی پسران به مادر مادری ناشنوا، به ارمغان می آورد. منتشر شده سی و پنج سال پس از کشف آن در میان خراب شدن تصادف ماشین که کامو را کشته بود، اولین مرد نتیجه گیری درخشان از زندگی و کار یکی از بزرگترین رماننویسان قرن بیست و یکم است. دختر کامو، کاترین کامو، بعدا دستنوشته دست نویس را به نوع مطبوعات فرستاد.


خرید کتاب مرد اول
جستجوی کتاب مرد اول در گودریدز

معرفی کتاب مرد اول از نگاه کاربران
این کتاب باعث شد تا رابطه من با والدینم فکر کند. در اولین خاطراتم از آنها، آنها بیش از 10 سال جوانتر از من بودند. من آنها را از طریق لنز تحریف شده دوران کودکی خود دیدم. مبارزات آنها به دنیای خودخواه من متصل شد. من هرگز نمی دانستم که آنها بدون من وجود داشته باشند. کامو از طریق استعداد خود به عنوان یک نویسنده و ناظر از صحنه خارج می شود و تولد، کودکی و بزرگسالی را مشاهده می کند. ما در حالیکه تلاش می کنیم که زندگی خود را معنی کنیم، بیش از شانه اش ایستاده ایم. کیموس قبل از اینکه کتاب را تمام کند، مرد. این داستان از یادداشت ها به هم ریخته است. این ممکن است رمان متعالی است، اما در عوض آن فقط یک جالب است. اکثر کتاب ها حتی این را نیز به نمایش می گذارند.

مشاهده لینک اصلی
کامو از آخرین لنز خود خواسته است. با استفاده از یک لنز بیشتر خودآموزی، کامو به این ایده مرد بدون میراث، بدون یک پدر بدون تاریخ می پردازد. بدون دادن بیش از حد، (وضعیت من سعی می کنم برای جلوگیری از )، قهرمان اصلی کامو، ژاک، به دنبال یافتن هویت خود با تلاش برای پیدا کردن اطلاعات در مورد پدرش است. سفر او او را از طریق جنگ بزرگ، یک خانواده شکنجه شده، اما دست و پا گیر و نگاهی به Demeter می کشد. در حالی که با کامو با این وجود، این رمان به نظر می رسد پروژه بسیار بیشتر از نویسنده را به عنوان یک کیفیت که در نهایت به نظر می رسد پر از تمام کار خود را. به @ سنگ، @ the land @، و @ sea @

مشاهده لینک اصلی
این سبک 5 ستاره است. نوشتن کامو شگفت انگیز است. این یادداشت باعث می شود شما احساس کنید که اگر شما در آنجا در الجزایر مستقر هستید و زمانی که تمام حواس خود زنده و لرزان است. من به شدت توصیه می کنم این اگر شما عاشق نوشته های بزرگ - و کوتاه آن! من آنرا 4 ستاره دادم فقط به این دلیل که به نظر نرسد - در واقع، آن ناقص است و تنها پس از مرگش پیدا شد و منتشر شد. به لحاظ تئاتری، نمی توانم بگویم کجا می رفت، اما واقعا مهم نبود. هنوز هم خوب بود تحریک او از زمین و شخصیت ها درخشان بود.

مشاهده لینک اصلی
یکی از زیباترین کتاب هایی که تا به حال در زندگی ام خوانده ام. کامو پروسه بی پروا شاعرانه یک احساس زیبا از فروتنی قبل از زندگی را نشان می دهد که در چند نویسندۀ آن با آن مواجه هستم. یکی از چیزهایی است که باید در مورد سختی و فقر بدانیم، و دیگری برای دیدن زیبایی چیزها و آرامش دریا، اما واقعا یک دستاورد خاص برای دیدن و قادر به توصیف هر دو است. این چیزی است که این کتاب به معنی من است.

مشاهده لینک اصلی
ÏŒÎ¼Î¿Ï Ï Ï † ÎμικόνÎμÏ، Î ± Î ± νÎ'ÎμÏ \"من، من\" من »Î½Î¿، Î ± من\" من »Î®Î³Î¿Ï ... من من\" من Î \"من ± Î ± Î³Î½ÏŽÏƒÏ · .... όσο όμο Î ± Ï € Î ± Ï € فرم IOE ν ο ÎμκÎ'οÏ\" Î¹Î¼Î¿ÎºÎ Î¿Î¯ÎºÎ¿Ï پوشه ¹ † من \"من ± من\" من ¿Î'.Î'Î دوم ιμοκÎ، من \"من من من ¸ê³ ισμόÏ، Î ± ÎκÎ'οσΠ± من، € ÎμÎ¯ÏƒÎ¿Ï ... من من \"من € کنم من ± όκÎμιÏ\" Î ± ΜΠοσθήκΠοκΠ»من · من ‰ μÎνο من من Ï Î ± Ï € I II ± † Ï € Î ± ‰ من من من، من ± Î'Î¹ÎºÎ¿Ï من \"من Î ± .... οÎ'οσÏ\" من ‰ όμο ΜΠβιβΠ» من \"من ... ± I II γάμÏ، ικών βά ƒÎμι، Î ± من \"من» Î ± οΠίνÎμιÏ، من € Ï ‰ Ï € Î »من · Î ± ΜΠ± من\" من ... من، ... من \"من € Ï € ιβάλ من ή ΜΠمن من من \"οιμο Î ± کنم من» οκΠ»من · من ‰ μÎνο این است که من من · من، من · من \"من · · Î¼Î¹Î¿Ï Washupito ... من من\" من ... ...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرد اول


 کتاب و کسی نماند جز ما
 کتاب گرینگوی پیر
 کتاب کوری
 کتاب سیزدهمین قصه
 کتاب گذرنامه
 کتاب همزاد