کتاب فریادها

اثر لوران گوده از انتشارات نشر چشمه - مترجم: حسین سلیمانی نژاد-برندگان جوایز ادبی

اسمشان ماریوس، بوریس، ریپول، رنیه، باربونی یا مبوسولو است. توی سنگرها پناه می‌گیرند، خودشان را با شروع حمله در گودال‌ها می‌اندازند، اما برادریِ ناممکن جنگ جهانی اول را فراموش نمی‌کنند. کمی جلوتر، یک شیمیایی در حال مرگ است. از دوردست، فریادهای وحشتناک سربازی دیوانه که نامش را مردِ خوکی گذاشته‌اند و تصور می‌کنند بین خطوط پرسه می‌زند، در فضا می‌پیچد. پشت جبهه، ژول، برگه‌ی مرخصی در دست، طرف زندگی عادی می‌رود، اما صداهای همسنگرانش باسماجت در گوشش می‌پیجد. این صداها مانند یک آواز، مانند خاطره‌ای از همبستگی‌های دردآور و سوزناک، باهم جمع می‌شوند و روایت مجسمی می‌سازند و ما را نیز، با جدیتی گیرا، در لحظه‌های پرهیاهوی این نبرد، غرق می‌کنند.


خرید کتاب فریادها
جستجوی کتاب فریادها در گودریدز

معرفی کتاب فریادها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فریادها


 کتاب هر کسی به فکر خودش
 کتاب زیرکی
 کتاب شکار گوسفند وحشی
 کتاب درک یک پایان
 کتاب سال اندیشه جادویی
 کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ