کتاب شناخت محیط زیست

اثر استفن کرول از انتشارات شیرازه - مترجم: بهرام معلمی-برندگان جوایز ادبی

شناخت محیط زیست بر زندگی تک تک ما بر کره خاکی تاثیر می‌گذارد. هوایی که تنفس می‌کنیم، غذایی که می‌خوریم و تکنولوژی‌هایی که به کار می‌بریم، همه و همه ارتباط تنگاتنگی با محیط‌زیست ما دارند و به این معنا حفاظت محیط‌زیست می‌بایست در زمره نگرانی‌های محوری همه ما باشد.
کتاب حاضر با یادآوری گستره موضوعاتی که ذیل این مدخل یعنی شناخت محیط زیست قرار میگیرند، قدم اولی است برای خواننده‌ای که بخواهد به زبان ساده با مشکلات زیست محیطی ناشی از زندگی صنعتی، ازدیاد جمعیت و گسترش فقر که جهان امروز با آن مواجه است، آشنا شود. همچنین در این کتاب به راه حل‌های جایگزینی که در صورت اتخاذ می‌توانند مانع روند قهقرایی از بین رفتن محیط زیست شوند نیز اشاره شده است.


خرید کتاب شناخت محیط زیست
جستجوی کتاب شناخت محیط زیست در گودریدز

معرفی کتاب شناخت محیط زیست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شناخت محیط زیست


 کتاب دختری با تمام موهبت ها (کتاب دوم)
 کتاب پیش از سقوط
 کتاب مسیر سبز
 کتاب سه زن توانمند
 کتاب پسران نیکل
 کتاب رابطه