کتاب سرداب های واتیکان

اثر آندره ژید از انتشارات اساطیر - مترجم: عبدالحسین شریفیان-برندگان جوایز ادبی
خرید کتاب سرداب های واتیکان
جستجوی کتاب سرداب های واتیکان در گودریدز

معرفی کتاب سرداب های واتیکان از نگاه کاربران
این سرگرم کننده بود Gide استاد ارشد پرش و توسعه شخصیت است. نسخه ژاک این کتاب را بعنوان نوعی تحقیق در مورد کامو در مورد جنایات جنبش ضد انقلابی @، اما واقعی آن یک فرانسوی سبک عقب 18th قرن، پر از هویت اشتباه، اتفاقی نامعقول، طنز املاک، و برخی از خیانت خشمگین از دین برای اندازه گیری خوب پرتاب می شود.

مشاهده لینک اصلی
اولین گاید من؛ آتئیسم، ضد روحانیت، کاتولیک، جنایت، سریع حرکت می کند، فلسفه در عمل است که من حدس می زنم. Caves du Vatican عنوان صحیح است، انبار ها یک ترجمه ضعیف است، اما کتاب ترجمه خوبی دارد.

مشاهده لینک اصلی
یکی از بهترین رمانهایی که تا کنون نوشته شده است. یکی در یک چرخه رمان های قدیمی قدیمی در موردCrime and Punishment @ که شامل Dostoevsky، Gide، Camus و Celine، که نازی ها است.

مشاهده لینک اصلی
من آن را برای دلایل آشکار خواندم، اما از همه چیز خیلی لذت بردم.

مشاهده لینک اصلی
3.5 * ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï E | ¬ê³ ÏŒÏ ¬ìŠ¤ì- \"من · من σÎ- ιγÏ\" E | E | ¬ »من» Î ± ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ÏƒÎ¼Î € ÎμσΠ± Î ± Î Î ± Ï ‰ Ï \"من · من\" من Î ± دوم ή E | ¬ê³ νο Ï € ï »Î ± کنم من» من NEOS μÎμίΠ....

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سرداب های واتیکان


 کتاب آواز بی ساز
 کتاب کتاب گورستان
 کتاب دوره گردها
 کتاب روایت یک مرگ در خانواده
 کتاب رگه های عجیب و غریب
 کتاب رویای دویدن