کتاب دیوار

اثر ژان پل سارتر از انتشارات جامه دران - مترجم: صادق هدایت-برندگان جوایز ادبی

The Wall, the lead story in this collection, introduces three political prisoners on the night prior to their execution. Through the gaze of an impartial doctor--seemingly there for the mens solace--their mental descent is charted in exquisite, often harrowing detail. And as the morning draws inexorably closer, the men cross the psychological wall between life and death, long before the first shot rings out.

This brilliant snapshot of life in anguish is the perfect introduction to a collection of stories where the neurosis of the modern world is mirrored in the lives of the people that inhabit it.


خرید کتاب دیوار
جستجوی کتاب دیوار در گودریدز

معرفی کتاب دیوار از نگاه کاربران
ب î î Î¤ÏŒÏ ÏƒÏ ... \"من · من € Î ± Ï † ή ¹ من\" من κόσμο من \"من ... من ± من\" من ÏƒÏ ... ¬ìŠ¤ì- من · σÎ- Ï € ï »Î ± کنم من» من ÏŒÎ¼Î¿Ï \"من ... من € ώσÎμιÏ. ΜΠ... ¬ìŠ¤ì- ÎμσÎμ Ï € ï »¿Î ιÎ'ιΠ± من\" من من، من \"من من، من\" من ... من ± ÎμμβΠ± من νÎμι دوم \"من · من، من IOE νθÎμσΠ· من\" من ‰ است که من · Î¤ÏŒÏ ‰ من، من ± Ï Ï † ... σικά من \"من Ï € ιβόΠ· من\" این است که من این است که من ± ± Î ± من \"من · من\" من من \"من ... من ± Ï Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ. آوریل Î¿Î¹Î¿Ï \"من € کنم من ΤόÏ\" Î'ιήγΠ· Î ± ÏƒÏ ... ÎμÎμινÎμ Î · من ‰ ισμόÏ، من \"من ... من Î ± من\" ¿من μÎμÎ½Î¿Ï ...، من · من € ï »ÏŒÎ¼Î¿Ï Ï † Î · من € í † ή من\" من · من \"Î¼Î¬Ï · من، من ± Ï من \"من · I، II این است که من» ƒ ± من، من \"من ... ¹» »Î¿Î¸Î¬Î½Î ± من\" من ... من »من» من من من من ‰ من، من ... من \"من · من\" من ± γική Ï € کنم من ± \"من ... Ī¤ این است که من Î ± Î¼Î¹Î¿Ï ... ÎœÎ'ΡΠ£ من \"من من\" من ¿ÏƒÏ ... κίνΠ· σÎ- Ï € من \"من ÎμνÎ'ιΠΠ± Ï † من من ÎºÏŒÏƒÎ¼Î¿Ï II، I \"من ... من νο Î ± من\" من ± γμÎÎ½Î¿Ï ... من € Î ± Î Î¤ÏŒÏ ... ÎœÎ'ΡΠ£ من \"من\" من \"من ¿¹ ÏŒÎ¼Î¿Ï \"من ... من من من ± σÎ-\" Î ± Ï € όσο Î'Î¹ÎºÎ Î³Î¹Î ÎºÎ¯Ï · من \"من μίσοÏ، Î ± Ï € όσΠ± Ï من من »ÎγμΠ± من\" من ± Ï € Î ± کنم من βÎμι μÎσΠ± من \"من ... من ΜΠاینجا هستید» Ï † όνο من، من Ï € Î »من این است که من νÎμιÎ'ήσÎμι.Το من\" من \"Î ± من\" من ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من \"من ΠήκΠιÎ'ιΠمن \"من Î ± ÎμνÎ'ιΠ± Ï † من ماشین، οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ من، من ± من\" من ± Ï Î¼Î¹Î ÏƒÎºÎ¹Î Î ± Î ¬ìŠ¤ì- NEOS ÎμνόÏ، Î ± νÎμÎμÎ من ... من »Î ± ικÎμÎ¯Î¿Ï ... من\" من و ... σκÎÏÎ \"من · من، من من من ‡ ήÏ، .من £\" من \"من» من ... من \"من ± فرم ± γγ این است که من † Î ± من، κάνÎμι μιΠΠ± Î ± من \"من ομή ± Ï € Î ± ιÎ'ικά ½ μική ά Ï DOGEUR ÎμÎ½ÏŒÏ Ï † Î ± ± ÏƒÎ¯ÏƒÏ \". • من Î ± Ï € زیرنویس ιÎ'Î¹Î¿Ï Ï € ... μÎμÎ³Î¬Î Ï ‰ σÎ- σÎ- μιΠ± Î ± من ... من \"μάÏ\" من \"من · οικογÎνÎμιΠ±. ÎœÎ Ï Î¿Î½، من € کنم من ‰ من، ¸ê³ پوشه، Î ± Î ± Î · من \"من · من\" σÎμÎ¾Î¿Ï ... من »Î¹Î¼Î¿ÎºÎ\" من · من \"من\" Î ± Ï ...، Z، Î ± من \"من · ιοΠΠ± من\" من · من، من € Î ± ¾ ·، σΠ± Ï € کنم من νά _PN_OF Î'Î¹Î¬Ï † Ï Î ± \"άÎ'ιÎ، ίο € Î ± من ... من\" من »Î®Î³Îμι دوم Î¿ÏƒÏ Î½Î¹ÏŽÏƒÎμι οκΠ»من · من ‰ μÎνοÏ، γινόμÎμνοÏ، ο Î®Ï Î¼Î¹Î ± من، من € Î ± من، من ± من\" ÏƒÎ¹ÏƒÏ \" νοικιÎ، μιΠ± من، من ... Î¼Î¼Î¿Ï £ ± من، من · من € Î ± Ï Î½Îμι Î ± Ï Ï Ï € ï »Î ± κίζÎμι Î »من» οÎμθνÎμίÏ، σÎ- κάθÎμ Î ± من ... من £ ±. Î • ΜΠΠ· من € ίοÎ'οÏ، من \"من · من، من νόÎ'Î¿Ï ± ... من\" من ... من \"من» όγοÏ. ÎœÎσΠÎ'ιήγΠ· من Î ± Ï من ... من \"άι، ± من\" من ± \"من\" من Î'ÎμÎ'ομÎνΠ± من، من \"من» ÎμσÎμ، من † Î ± Î ± \"άζομÎ، μιΠ± Ποθιά درجه\" درجه \"Î¿Î¼Î¬Ï Î ± من\" € Ï ± Î من ... من σÎ- من \"من † Î ± σισμό من\" من · γÎμνÎσÎμι، _PN_OF ΜΠΠ± Ï Ï ‰ € من \"من\" من ... من € دوم Î ± من ... من Ï ÎœÎ¬Î † Î من من ίσμÎ. \"من ± μÎνΠ± من\" من ± Î ± ιÎ'ικά Ï DOGEUR ÎμνόÏ، Î ± کنم من · من من \"من ± من\" من Ï † ή ιμοκΠσκÎÏÎ ·.

مشاهده لینک اصلی
این است که من \"من Î¹Îºî® Ï € Î Î¾Î¯Î¶Î¿Ï ± ... من. Î'Ï ± Ï ... Î'ή من \"من € Î ± Ï Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ Î ± من\" من · من \"Î¼Î¬Ï · من\" من ... ÏŒÎ Î¤ÏŒÏ € من ... من ± Î ± Ï ÏŒÎ³Ï Î³Îμι € Î¿Î¹Î¿Ï \"ماشین Î ± من ... من\" من · من \"من Î ± Î ± کنم من ¯ÏƒÎºÎμι Ï Ï Ï † άσÎμÎ¹Ï Î ± Ï Î ± Î »Î ± من\" Î®Ï Î¿Ï ÏƒÎμιÏ، ιμοκΠ± Î ± Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï † من من γÎμι € من \"· این است که من € Î ± ¾ · من \"من .... ΜοιάζÎμι ¹ من \"من · من، ± Î من ... من\" من ± من \"من ... ίÎ'Î¹Î¿Ï Î ± ιÎ'ιΠراه حل\" قطر · Î ± من \"من من من ± Ï € Î ± ιÎ'ικά Ï DOGEUR ÎμνόÏ، Î ± کنم من · من · من € Î ¿Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î ± کنم من € Î ± Î½Ï \"من € Î IOE ‰ Ï € من\" من ‰ من \"من ... من € Î ± Ï Î¾Î¹ÏƒÏ \"Î¹ÎºÎ¿Ï Ï € Î¿Ï Î¿Î¼ÎÎ½Î¿Ï ... II I ‰ من\" من ‰ من، من \"من و ضوابط.

مشاهده لینک اصلی
چنین فیلسوفی از اگزیستانسیالیسم، من پس از پیچاندن داستان کوتاه دیواری از کتاب تلخی، به یک بحران وجودی افتادم. آنچه که از آن می آید این است که ما مجاز به پاک شدن نیستیم، چه مرگ و چه زنده.

مشاهده لینک اصلی
دست های مرطوب در سراسر بدن من خزنده؛ این احساس در طول خواندن \"سحر\" توسط سارتر همراه من خواهد بود. در داستان، من فاقد ذره ای ستمگر، بی نظیر، پوچ و مضطرب نیستم، همانطور که در این مجموعه داستان کوتاه است. طرف کنجکاو من بیشتر از این نیست که با موضوع ناسپاسی انسان بمانم. ناخوشایند که ناشی از تحقق است، وجودی که ما به آن دچار مشکلی شده ایم. با این حال، این داستان ها توانستند من را در سطح عمیق تر جذب کنند. من می توانم آنها را تحسین کنم، به ویژه با داشتن ایده های اگزیستانسیستم Sartre در پشت سر من در حالی که آنها را خواند، آنها فقط فاقد فاکتور دل انگیز برای من. چیز دیگری که متوجه شدم، تفاوت کیفیت در میان داستانها بود؛ برخی واقعا عالی بودند، بعضی ها فقط \"â € ~okayâ € ™. من احساس می کردم داستان های \"داستان\" ستون فقرات زیادی در هنگام خواندن آنها از پیش دانش فلسفی در دست داشتند. متفکر بزرگ، یک نویسنده بسیار خوب. 3.5 / 5

مشاهده لینک اصلی
..وای. این کتاب فقط چیز دیگری است، فقط آن را بخوانید، کتاب شگفت انگیز. چطور احساسات را بیان می کنید؟ .

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دیوار


 کتاب آنگاه به پایان رسیدیم
 کتاب زندگی پی
 کتاب زندگی خانوادگی
 کتاب به خاطر آقای تراپت
 کتاب دو خیاط هندی
 کتاب دعا برای ربوده شدگان