کتاب دوزخ

اثر ژان پل سارتر از انتشارات قطره - مترجم: حمید سمندریان-برندگان جوایز ادبی

No Exit is a 1944 existentialist French play by Jean-Paul Sartre. Two women and one man are locked up together for eternity in one hideous room in hell. The windows are bricked up; there are no mirrors; the electric lights can never be turned off; and there is no exit. The irony of this hell is that its torture is not of the rack and fire, but of the burning humiliation of each soul as it is stripped of its pretenses by the cruel curiosity of the damned. Here the soul is shorn of secrecy, and even the blackest deeds are mercilessly exposed to the fierce light of hell. It is an eternal torment.


خرید کتاب دوزخ
جستجوی کتاب دوزخ در گودریدز

معرفی کتاب دوزخ از نگاه کاربران
کاملا درخشان

مشاهده لینک اصلی
اگر فکر نکنید دیگران به عنوان یک کتابدار خدمات جوانان در پایان تابستان خواندن دارند، پس من فقط نمی دانم.

مشاهده لینک اصلی
I- κόΠ\"من ± σΠ· ÎμίνΠ± ι οι άλ من »Î¿Î¹.

مشاهده لینک اصلی
یک نگاه از جهنم، همانطور که تصور نمی کردید، نگاهی به نگاه خود درونی خود در آینه.

مشاهده لینک اصلی
عجیب بود اما نصب خوب بود و یک مفهوم واقعا واقعا جالب بود که من اکنون می خواهم کسی یک رمان کامل (خوب) در مورد آن بنویسد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دوزخ


 کتاب چلنجر دیپ
 کتاب راه گرسنگان
 کتاب شکوفه های ارغوان و شراب نیمروز
 کتاب پوست انداختن
 کتاب پرندگان زرد
 کتاب سیاره آقای سملر