کتاب دزد پادگان

اثر توبیاس وولف از انتشارات بیدگل - مترجم: بیتا ابراهیمی -برندگان جوایز ادبی

اما لحظاتی هست كه آن روز را به ياد می‌آورم، اين كه چه لذتی دارد كه مردی بی‌قيد باشی با دوستانی بی‌قيدتر... سه مرد با تفنگ. به جرقه‌ی سوزانی فكر می‌كنم كه از آتش جدا می‌شود و با باد به سمت انبارها و علف‌های خشك می‌آيد؛ و به سه سرباز چترباز ديوانه در محوطه‌ای محصور. شايد از فورت برگ صدای انفجار را می‌شنيدند. همه‌شان آسمان را كه زرد و سرخ می‌شد می‌ديدند و لرزش زمين را حس می‌كردند. چيز مهيبی می‌شد.


خرید کتاب دزد پادگان
جستجوی کتاب دزد پادگان در گودریدز

معرفی کتاب دزد پادگان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دزد پادگان


 کتاب بودا در اتاق زیرشیروانی
 کتاب دنیای سوفی
 کتاب داستان بشر
 کتاب گریزها
 کتاب دانتون
 کتاب چیزهای تیز