کتاب در انتظار بربرها

اثر ج م کوتسی از انتشارات مرکز - مترجم: محسن مینوخرد-برندگان جوایز ادبی

کوتزی در این کتاب پنجره‌ای دیگر به روان انسانی می‌گشاید و به گونه‌ای یادآور جرج اورول، عوالم روحی یک مقام رسمی را که در یک امپراطوری خیالی مواجه با انجام وظایفی بی‌رحمانه است، توصیف می‌کند. داستان او توصیف سرشت فریب‌کارانه و طمع‌کارانه‌ جنگی است که علیه (بربرها) که در واقع کسی جز بومیان ساکن اطراف نیستند، جریان دارد و نشان می‌دهد آدمیان، آن‌گاه که قدرتش را داشته باشند، در رسیدن به آن‌چه خود بر حق و درست می‌دانند تا چه اندازه آماده‌ ستم بر دیگر انسان‌هایند. توانایی کوتزی در وصف ژرف‌نگرانه‌ نومیدی و درماندگی قهرمان داستان در مواجهه با شرایطی است که توان تغییر یا تعدیل آن را در خود نمی‌یابد.


خرید کتاب در انتظار بربرها
جستجوی کتاب در انتظار بربرها در گودریدز

معرفی کتاب در انتظار بربرها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در انتظار بربرها


 کتاب دنیای سوفی
 کتاب دلبند
 کتاب ارواح قرن بیستم
 کتاب هنری زلزله و ناهار روز عید
 کتاب گربه روی شیروانی داغ
 کتاب دروازه ی اوبلیسک