معرفی کتاب داینامو

اثر یوجین اونیل از انتشارات سبزان - مترجم: بیتا دارابی -برندگان جوایز ادبی

Dynamo is a play in three acts written by Eugene ONeill in 1929, each act is composed of three scenes. The play centers around Reuben Light, a teenage boy wrestling with the onset of manhood within the confines of a staunchly religious, conservative, and oppressive home. When he falls for Ada, the daughter of the atheistic, progressive Fife family next door, the Light family falls apart and Reuben is set on a path of destruction. DYNAMO explores family values and the ideologies that divide us.


خرید کتاب داینامو
جستجوی کتاب داینامو در گودریدز

معرفی کتاب داینامو از نگاه کاربران
دسته بندی های مرتبط با - کتاب داینامو


#جایزه نوبل ادبیات - #ادبیات آمریکا - #دهه 1920 میلادی - #جدید ترین کتاب ها - #ادبیات نمایشی - #نمایشنامه درام -
#انتشارات سبزان - #یوجین اونیل - #بیتا دارابی
کتاب های مرتبط با - کتاب داینامو


 کتاب عشق زن خوب
 کتاب زندگی در پیش رو
 کتاب دنیای قشنگ نو
 کتاب عقاید یک دلقک
 کتاب رویای سلت
 کتاب تهوع