کتاب خلسه مادی

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات نشر ثالث - مترجم: ماندانا صدر زاده-برندگان جوایز ادبی

مواد اکتسابی مواد یک مقاله اساسی در کار جایزه نوبل J.M.G. لو کلاسیو که تا زمان انتشار فعلی در اسپانیا منتشر نشده است.
با نوشتن زیبا، نویسنده ایده های دریافت شده را از بین می برد و برای ایجاد یک پیمان از احساسات کاربردی فرو می رود. یک به یک، "امن" و به دست همه چیز سوال و مطرح شده توسط لو Clezio، با شروع با کوچکترین و روزمره، حتی به ظاهر ناچیز اطراف آن، با خود نگه، بدن خود را، بدن زنان، نوشتن، عشق، مرگ و ایده مطلق. این یک کتاب نگران کننده است، پیگیری های فکری و عشق، که در آن رادیکال سوال به طور متوسط ​​اخلاقی است: آن را برای مثال می گوید که "زیبایی های زندگی، انرژی زندگی، در روح اما در مهم نیست". همچنین می گوید که "اصول، سیستم های سلاح برای مبارزه زندگی هستند."
<من> مواد اکستازی است لو Clezio به خواننده می دهد راز کشف پرشور.


خرید کتاب خلسه مادی
جستجوی کتاب خلسه مادی در گودریدز

معرفی کتاب خلسه مادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خلسه مادی


 کتاب کورالاین
 کتاب مریخی
 کتاب شهربانو
 کتاب پرواز بدون او
 کتاب خدای چیزهای کوچک
 کتاب هزار خورشید تابان