کتاب جهان پس از امریکا

اثر فرید زکریا از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: احمد علیقلیان-برندگان جوایز ادبی

به ندرت نویسنده و روزنامه‌نگار جوانی با آمیزۀ هوشی پیامبرگونه و صراحت و فصاحتی تکان‌دهنده پیدا می‌شود که آنچه را در چشم‌انداز بین‌المللی در پیش روست با خوانندگانش در میان بگذارد. فرید زکریا چنین شخصی است...جهان پس از امریکا آینه‌ای است که در بررسی نقش قاطع ایالات متحده و بسیاری کشورهای دیگر به ما کمک می‌کند. خوانندگان از درک بی‌نقص زکریا از روابط بین‌المللی، سیاست جهانی و توسعۀ اقتصادی بهرۀ فراوان خواهند یافت.


خرید کتاب جهان پس از امریکا
جستجوی کتاب جهان پس از امریکا در گودریدز

معرفی کتاب جهان پس از امریکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جهان پس از امریکا


 کتاب جنگی که نجاتم داد
 کتاب چرخ گاری باید بچرخد
 کتاب چلنجر دیپ
 کتاب آقای هنشاو عزیز
 کتاب یک دقیقه بعد از نیمه شب
 کتاب اقتصاد سیاسی ایران