کتاب بهبود

اثر جوآن سیلبر از انتشارات فرمهر - مترجم: اسماعیل حسینی-برندگان جوایز ادبی

سیلبر در این رمان، سرگذشت جمعی از شخصیت های متفاوت را که در اثر تصادف و تقدیر زندگیشان به هم گره می خورد در داستان هایی به هم پیوسته حکایت می کند. او فصل های کتاب را استادانه درهم می بافد و شرایط انسانی را همچون بافت های ارزشمند به تماشا می گذارد. درون مایه ی ثابت تمام داستان های کتاب، سپنجی بودن عمر و توانایی شگفت انگیز انسان ها در سازگار شدن با گردش روزگار است. انسان هایی که لغزش پذیرند و پس از فروافتادن، هریک به نوعی سعی در جبران مافات و رهایی از بار غم و عذاب پشیمانی دارند.


خرید کتاب بهبود
جستجوی کتاب بهبود در گودریدز

معرفی کتاب بهبود از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بهبود


 کتاب خلا موقت
 کتاب اقیانوس انتهای جاده
 کتاب عصر بی گناهی
 کتاب زن غیرضروری
 کتاب الینور آلیفنت کاملا خوب است
 کتاب قلعه مالویل