کتاب اسطوره سیزیف

اثر آلبر کامو از انتشارات نیلوفر - مترجم: مهستی بحرینی-برندگان جوایز ادبی

اسطوره ی سیزیف پژوهشی فلسفی است که آلبرکامو، نویسنده و اندیشمند فرانسوی، در 1942 منتشر کرد. رمان مشهور او، بیگانه، نیز در همین سال انتشار یافت. این دو اثر، از نظر درون مایه، بسیار به یکدیگر نزدیکند هر چند شکلی متفاوت دارند،
یکی جستار است و دیگری رمان. کامو سپس در سال 1951 با نوشتن عصیانگر به این مبحث گسترش بیشتری داد و آن را کامل کرد.به نظر او، عصیان از آن رو که خرد آدمی را به ستیز با پوچی وا می دارد، بدان بعدی واقعی می بخشد و بنابراین، می تواند راه حلی برای پوچی باشد. کامو در جایی، درباره ی مجموعه ی آثار خود و اندیشه ای که در آن ها دنبال کرده است ، چنین توضیح می دهد : « نخست می خواستم انکار را بیان کنم و آن را در سه قالب نشان دادم . به صورت رمان : بیگانه،
به شکل نمایشنامه : کالیگولا و سوء تفاهم، و در قالب ایدئولوژی : سیزیف. همچنین برای اندیشه ی ایجابی، سه قالب در نظر گرفتم. رمان : طاعون ، نمایشنامه : شهر بندان و راستان، ایدئولوزی : عصیانگر. دسته ی سومی را نیز با درون مایه ی «عشق » پیش بینی کرده بودم.
سخن کامو، چه در بیگانه و چه در اسطوره ی سیزیف، این است که « پوچی در اصل ، چیزی جز جدایی نیست و آن نه از وجود آدمی سرچشمه می گیرد و نه از جهان . پوچی زاده ی برخورد این دو با هم است » .


خرید کتاب اسطوره سیزیف
جستجوی کتاب اسطوره سیزیف در گودریدز

معرفی کتاب اسطوره سیزیف از نگاه کاربران
ÎœÎσΠمن من Î¤ÏŒÏ \"من من من\" من ... Î²Î¹Î²Î Î¼Î¹Î¿Ï ... Î¯Î½Î¿Î½Ï Î ± Ï Î¹Î³Ï \"E | οκίνΠγκάϻ من ¿¹ Ï € Î »من € ï» Î¿ÎºÎ · من † ï »Î¿ÏƒÎ¿Ï † ή ± νάÎ، ... NEOS Î¹Î¼Î¿ÎºÎ Î¯ÏƒÏ € οιον Ï € کنم من ± ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î¯Î½Î¿Î½Ï ÎμξοικÎμÎ¹Ï ‰ μÎνοÏ، ¹ Î ± من \"οιοÏ\" ¿ÎºÎ¿Î¼Î¼Î¬Ï \"من من (من ‰ من، Îμγώ) .Î'Ï € من \"من · من μÎσΠ· من Î ± Î ¹\" γίνÎμÏ \"Î ± Ï € Î ± ÎμνÎ'ιΠ† من، ¬ ον.Î • ιÎ'ικά من\" † ± Î¹Î³Ï E | ¬ »Î ± Ï € کنم من ± ... μιλ من ... من ± من \"من من من من\" من ... من \"IOE\" ογιÎÏ † σκι Î ± من \"من ... ÎšÎ¬Ï ÏƒÏ ... † Î ± Ï € Î IOE Ï † Ï Î ± Ï Î¼Î¹Î ± ¼ ± Î'ική Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ \"من من من من\" ‰ من \"من ... من من من\" ... ¿من IOE £ Î¯Î³Î¿Ï ... من Î ± ξίζÎμι Î ± ικών οΠ± من \"من Ï E | ¬ê³ ιγÏ\" ή من ... من € Î ¿Î¬Î'Πμονή Ï.

مشاهده لینک اصلی
در Sisifos Süelenin، که در سال 1942 منتشر شد، کامو با توجه به دیدگاه خود، با بی حسی روبرو می شود. (بیایید بدون اشاره کردن که کلمات افسانه ای نیست). کامو ابتدا مفهوم خودکشی را در قسمت اول این مقاله فلسفی، «روش بی قیاس» که بخشی از پیام است، بررسی می کند. کامو از انجام خودکشی خودداری می کند، زیرا خودکشی برای جرمی که از گذشته باقی مانده است، ضروری است. بعدا، کامو در مورد فلسفه پوچ بودنش پس از ارائه اطلاعات مختصر در مورد تاریخ موجود و پوچ بودن صحبت می کند. ما نمیتوانیم آن را در محور ذهن و ذهن توجیه کنیم، حتی اگر معنای زندگی استتار را پیدا کنیم تا معنای زندگی در یک گوشه را جستجو کنیم. در قسمت دوم، دان خوان، بازیگر تئاتر و تسخیر به عنوان نمونه ای از مرد پوچ داده می شود. Camusy به gã¶r دون خوان، عشق بدون عشق انجام به، ± زنان از ± زن NA koåÿark ± اسلا نفر نمایش کامل زن ± nlarä ± sevdiäÿ از hayatä ± yaåÿamayä ± bildiäÿ و absã¼rdã¼ ettiäÿ از ahlaksä ویندوز XP ± نمایندگی درد ± ارتش آزادیبخش suã§lanamayacaäÿä ± نار ± رو به جلو شکسپیر، که او نیز در نمونه هایی از آثار ã¶lã¼msã¼z کامو، aktã¶rã¼n همچنین جریان خون absã¼rdã¼n ± ± نمایندگی احیا یاوه گویی کردن از olduäÿ و aktã¶rã¼n Ã§Ä هر صحنه ± Ktai ± آیا ± N خود چیزی در kaybettiäÿ و خود sanatä ± NA اختصاص داده شده است او همچنین اشاره می کند که هنر وجود دارد. از سوی دیگر کامو همچنین فاقد تأکید بر اینکه فاتح یک جسم / مکان را فتح می کند و فتح آن مرده و غایب است. در بخش اول، فلسفه و رمان بررسی می شود. کامو، این قسمت در گنه گنه داستایفسکی کار لنز هنر به عنوان absã¼rt طلا ± NA آلن ± خسته و absã¼rdã¼ نشان ettiäÿ از آثار گنه گنه داستایفسکی، اما این آثار @ موارد امید @ olduäÿ از BUNLARADA ± ویندوز XP N absã¼rt غیر ± P @ هنری @ olduäÿ جلو gerã§ek کامو در فلسفه پوچ نیز امید را رد می کند. در بخش نهایی، اسطوره یونانی Sisifos sylleni / miti / افسانه، که نام کلیسا را ​​می دهد، مورد بررسی قرار می گیرد. کامو؛ yaåÿamayä ± çOk sevdiäÿ و reddettiäÿ ã¶lã¼mã¼ از Tanrake ویندوز XP از cezalandä ± ± ± S توسط RA ± ± اینجا که آیا به منطقه چشم، اما هنوز هم نیاز YaÅŸar هستند هنوز هم ادامه دارد Sisifo نشان دهنده یک olduäÿ absã¼rt حفظ کنید. علاوه بر bã¶lã¼mã¼n کامو، kafkanä ± ± Raraku dã¶nã¼åÿã¼m سرمایه گذاری در آثار جدول، دعوای قضایی و absã¼rt olduäÿ کار می کند مانند آثار آزاتو aã§ä ± ± Kläden خسته اما امید مبهم این کار olduäÿ از ویندوز XP بدون absã¼rt gerã§ek باران است احمد جمالی، که اکنون از ترس شکست کار آثار کافکان قبل از اینکه به داوان می نویسد آگاه است، اکنون بهتر است. آیا کامو آن را ترساندن \"ترساندن\" نمی نامید؟ در نهایت، کامو بر سه چیز در این کتاب تاکید می کند: تعهد، شور و جذابیت. در اینجا موفقیت ها، از خودکشی خودداری می کنند و سعی می کنند معنی زندگی را در غیبت از دست بدهند؛ اشتیاق، زندگی در آغوش، زندگی کامل نیست و زندگی یک زندگی روح است و آزادی یک دین است و به این معنی است که ما می توانیم مستقل از اصول اخلاقی حامیان ما زندگی کنیم. کامو، آدلی yabancä ± ± ± Romana در N ± در این temalarä iåÿliy است اما سیزیف sã¶yl زمینه ماه yaptÄ ± ± ± ک aã§ä aã§ä عنوان absã¼rdizm از ± k و این فلسفه به رمان نه به طور مستقیم به dolaylä ± و ã¶rtã¼k آن را در سقف تغذیه می کند. من تمام شدم و خوشحال شدم که اهمیت خواندن سنت شکسپیر در احساسات مخلوط زویگ را متوجه شدم. من برنامه ای برای مطالعه آثار شکسپیر که من در کالج به طور ناخودآگاه خواندم، در آینده بیشتر درک می کنم. وقتی سیسیفوس سئیلن را میخوانم، متوجه شدم که من میخواهم سنت Dostoyevsky را بخوانم. دوباره خوشحال و هیجان زده در مورد برنامه ای برای خواندن کلاس Dostoyevsky. همچنین متوجه شدم که Sisifos Söylen بعد از خواندن رمانهای کاموانس در زمینه سواد کامو موفق شد. مكمل های مربوط به كافكا در انتهای سیسیفوس سایینین معنی دار بود زیرا من بسیاری از آثار كافكان را خواندم. Sisifos Söyeni فقط یک کتاب نیست که بخواند و بعد آن را بخواند. من بعد از پایان مخزن Dosto دوباره سیسیفوس سینل را نمی خوانم. kafkanä ± N dã¶nã¼åÿã¼m، آدلی آزاتو okumadä مورد و کار ± ± ± ± ysanä Z kitabä در پایان این علاوه بر ممکن است چیزی که شما طبیعی است نیست. به حداکثر kafkanä ± ± از کار سیزیف، بعد از خواندن این üç sã¶yl AnIndAki اضافی مرتبط کافکا okursanä Kläden ± ± ± Z saäÿlä خیلی بیشتر، من فکر می کنم این امر می تواند، تا زمانی که naã§iz. آن را بخوانید، Camusy را بخوانید، آن را بخوانید، آقا!

مشاهده لینک اصلی
من تا به حال مشکل عظیم از خواندن این کتاب، از خاطرات فلسفی من قدمت در دبیرستان (سال پیش). من فکر می کنم در پایان یک کتاب یا لرزش شما، را که خواننده را به فکر می کنم، به سوال و این مقاله فلسفی این مورد بود. کامو بخشی از اسطوره ی سیزیف به ارائه افکار خود را بر روی خودکشی بر غم و اندوه با الهام از برخی متفکران بزرگ و نویسندگان در تمام دوران (خودکشیIl پذیرش در حد prorpio @ است)، sullassurdo از زندگی ما،: داستایفسکی که به کیرکگارد تا برای آمدن به کافکا، پادشاه dellassurdo و تناقض، به ما اطلاعاتی بزرگ و زیبایی از مروارید.

مشاهده لینک اصلی
اما یک مسئله جدی فلسفی وجود دارد و این خودکشی است. قضاوت در مورد اینکه آیا زندگی ارزش یا ارزش زندگی است یا نه، به معنای پاسخ دادن به پرسش اساسی فلسفه است. در افسانه سیسیفوس که در آن نویسنده فرانسوی آلبر کامو فلسفه ی پوچ خود را معرفی می کند: این ایده که بشر به عنوان یک کل در یک حلقه دائمی ساخته شده از تلاش های بیهوده تلاش برای پیدا کردن معنی در یک جهان پوچ است. او نقطه او را با یک شخصیت مشهور از اسطوره یونانی نشان می دهد: سیسیفوس توسط خدایان محکوم شده است تا یک سنگ را به بالای یک کوه بچرخاند، فقط برای اینکه آن را به جایی که برای اولین بار شروع می شود، بگذراند و روند را چندین بار تکرار کند. ... در طول آن بازگشت، آن را متوقف می کند، که سیزیف منفور است. چهره ای که به سنگ ها نزدیک می شود، سنگ است! من می بینم که مرد با عقب رفتن با یک گام سنگین اما در عین حال اندازه گیری شده به عذاب است که او هرگز پایان آن را نمی داند. آن ساعت مانند یک فضای نفس که به طور کامل به عنوان رنجش او بازمیگردد، ساعت آگاهی است. در هر یک از این لحظات وقتی که او را ترک می کند و به تدریج به سمت خزه های خدایان فرو می رود، او سرنوشت او را برتر می کند. او قویتر از سنگ خود است. اگر این اسطوره غم انگیز است، به این دلیل است که قهرمانش آگاه است. در واقع شکنجه او کجاست، اگر در هر قدم امید موفق شدن او را حفظ کند؟ کارگر امروز هر روز در زندگی خود با همان وظایف کار می کند و این سرنوشت نه کمتر پوچ است. اما زمانی که آگاه می شود، تنها در لحظات ناب به نظر می رسد غم انگیز است. سیزیف، پرولتری خدایان، بیسواد و سرکش، تمام قواعد وحشتناک خود را می داند: این همان چیزی است که او در طول تولدش، روشنایی آن را می فهمد، که شکنجه خود را در همان زمان پیروز می کند. هیچ سرنوشتی وجود ندارد که با نادانی به پایان برسد. کیموس استدلال می کند که تنها راه خارج شدن از حلقه، خلاص شدن از شر بی تفاوتی و شورش علیه نظم ثابت شده است. خودکشی، به او، یک عمل سرکش نیست، بلکه یکی از انفعال و شکست است. زندگی زنده نگهداشتن پوچ است. این قیام قطعا از سرنوشت خرد کننده است، بدون استعفای که باید همراه با آن باشد. او تحلیل کار فیلسوفان مانند فرانتس کافکا و کیرکگوارد را تحسین می کند، اما تحسین او برای داستایوفسکی چیزی است که واقعا توجه من را به خود جلب کرد: همه از قهرمانان Dostoevskyâ € ™ ثانیه خود را به عنوان معنی زندگی سوال. در این حالت آنها مدرن هستند: آنها از خنده نمی ترسند. چه چیزی حساسیت مدرن را از حساسیت کلاسیکی متمایز می کند این است که دومی بر مشکلات اخلاقی و مشکلات اولیه متمرکز است. در رمان های داستایفسکی، این سوال با شدت زیاد مطرح می شود که تنها می تواند راه حل های افراطی را دعوت کند. وجود موجودات خیالی است یا ابدی است. اگر داستایوفسکی این تحقیق راضی بود، فیلسوف بود. اما او نشان می دهد که عواقب چنین برنامه های فکری ممکن است در زندگی manâ € ™ ثانیه، و در این رابطه او یک هنرمند است. به خصوص این بخش که به من کمک می کند تا درک کند که چرا او به اندازه کافی به عنوان یک اگزیستانسیالیست نامگذاری نمی شود و تصمیم گرفت که برچسب عجیب و غریب را در نظر بگیرد. پاسخ Dostoevsky است تحقیر، â € œsameâ € با توجه به Stavrogin. یک کار پوچ، بر عکس، پاسخی را ارائه نمی دهد؛ این تفاوت کل است. بگذارید به این نتیجه بپردازیم: چه چیزی در آن کار بی رحم است، شخصیت مسیحی آن نیست، بلکه آن است که آن را یک زندگی آینده اعلام کند. ممکن است مسیحی و پوچ باشد. نمونه هایی از مسیحیان هستند که به زندگی آینده اعتقاد ندارند. خواندن کامو همیشه یک چالش است. در اینجا او را پیدا می کنیم که دوباره ایده هایش را به سوی محدود شدن می برد تا خوانندگان را از منطقه راحتی خود بیرون بکشند و آنها را به نحوی که جهان را درک می کنند، بازبینی کند. برای من بسیار قابل تحسین است او حس اخلاق و استقامت دارد. آلبرت یک مرد بسیار هوشمند بود و بسیار به ایده های سیاسی و فلسفی اش پی می برد. هر یک از کتابهایش به ما فرصتی منحصر به فرد می دهد تا در ذهن یکی از جالب ترین و منحصر به فرد ترین مردان در ادبیات قرار گیرد و ما باید آن را بپذیریم. حالا من می توانم مفهوم خودکشی را بیاموزم. در حال حاضر احساس شده است که راه حل ممکن است داده شود. در این نقطه مشکل برطرف شده است. قبلا یک سوال برای پیدا کردن این بود که آیا زندگی باید معنای زندگی داشته باشد یا خیر. در حال حاضر روشن می شود، برعکس، اگر آن را معنی نداشته باشد، بهتر خواهد شد. زندگی یک تجربه، یک سرنوشت خاص، پذیرش آن به طور کامل است. در حال حاضر، هیچ کس این سرنوشت را نخواهد داشت، دانستن آن را پوچ است، مگر اینکه او هر کاری را که پیش از او انجام می دهد، به وسیله آگاهی به وجود آورد، پوچ می کند.

مشاهده لینک اصلی
آنچه که باقی است، سرنوشتی است که تنها نتیجه آن مرگ است. به غیر از این یکی مرگ و میر مرگ، همه چیز، شادی یا خوشبختی، آزادی است. جهان باقی می ماند جایی که انسان تنها استاد است. آنچه او را محکوم توهم یک جهان دیگر بود. سرنوشت فکرش دیگر این نیست که از دستش بر بیاید بلکه به جهش در تصاویر برسد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اسطوره سیزیف


 کتاب گیاهخوار
 کتاب کورالاین
 کتاب جوخه زمان
 کتاب عدل الحاقی
 کتاب سفر شگفت انگیز گریگور
 کتاب جنگی که نجاتم داد