برندگان جوایز ادبی

برندگان جوایز ادبی
 کتاب اگر آدم برفی ها آب نشوند...

کتاب اگر آدم برفی ها آب نشوند...

اثر سید علی شجاعی از انتشارات نیستان


 کتاب سرنوشت یک مرد

کتاب سرنوشت یک مرد

اثر میخائیل شولوخف از انتشارات مصدق


 کتاب زمین نوآباد

کتاب زمین نوآباد

اثر میخائیل شولوخف از انتشارات فردوس


 کتاب ترور مارگارت تاچر

کتاب ترور مارگارت تاچر

اثر هیلاری مانتل از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب در جستجوی زمان از دست رفته (کومبره)

کتاب در جستجوی زمان از دست رفته (کومبره)

اثر مارسل پروست از انتشارات چترنگ


 کتاب اندیشه های رومن رولان

کتاب اندیشه های رومن رولان

اثر رومن رولان از انتشارات بدیهه


 کتاب روبسپیر

کتاب روبسپیر

اثر رومن رولان از انتشارات شباهنگ


 کتاب چهاردهم ژوییه

کتاب چهاردهم ژوییه

اثر رومن رولان از انتشارات لاهیتا


 کتاب دانتون

کتاب دانتون

اثر رومن رولان از انتشارات لاهیتا


 کتاب ژان کریستف

کتاب ژان کریستف

اثر رومن رولان از انتشارات نگاه