برندگان جوایز ادبی

برندگان جوایز ادبی
 کتاب گریزها

کتاب گریزها

اثر اولگا توکارچوک از انتشارات همان


 کتاب دختری با تمام موهبت ها (کتاب دوم)

کتاب دختری با تمام موهبت ها (کتاب دوم)

اثر مایک کری از انتشارات باژ


 کتاب دختری با تمام موهبت ها (کتاب اول)

کتاب دختری با تمام موهبت ها (کتاب اول)

اثر مایک کری از انتشارات باژ


 کتاب سریر شیشه ای 3 (بخش اول)

کتاب سریر شیشه ای 3 (بخش اول)

اثر سارا جی ماس از انتشارات باژ


 کتاب سرزمین های تکه تکه

کتاب سرزمین های تکه تکه

اثر اسکات اندرسون از انتشارات اختران


 کتاب هرگز بازنگرد

کتاب هرگز بازنگرد

اثر لی چایلد از انتشارات در دانش بهمن


 کتاب رابطه

کتاب رابطه

اثر لی چایلد از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب تحت تعقیب

کتاب تحت تعقیب

اثر لی چایلد از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب درد نهفته

کتاب درد نهفته

اثر اندرو میلر از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب لحظه ی صعود

کتاب لحظه ی صعود

اثر ملیندا گیتس از انتشارات مرو