برندگان جوایز ادبی

برندگان جوایز ادبی
 کتاب بزرگان فلسفه

کتاب بزرگان فلسفه

اثر هنری توماس از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب آوازی برای یک نهنگ

کتاب آوازی برای یک نهنگ

اثر لین کلی از انتشارات پرتقال


 کتاب به وقت شکنجه و باروت

کتاب به وقت شکنجه و باروت

اثر جردن هارپر از انتشارات خوب


 کتاب میزری

کتاب میزری

اثر استیون کینگ از انتشارات البرز


 کتاب رنسانس

کتاب رنسانس

اثر ادناسنت وینسنت میلی از انتشارات نشر چلچله


 کتاب پیام گم گشته

کتاب پیام گم گشته

اثر مارلو مورگان از انتشارات عالی تبار


 کتاب میراث

کتاب میراث

اثر فیلیپ راث از انتشارات نشر گویا


 کتاب آوای یخ و آتش 1

کتاب آوای یخ و آتش 1

اثر جرج آر آر مارتین از انتشارات موج


 کتاب سکوت رهایی

کتاب سکوت رهایی

اثر پیتر راک از انتشارات خوب


 کتاب قاتلین ماه گل

کتاب قاتلین ماه گل

اثر دیوید گرن از انتشارات کتاب تداعی